Skydd för manual till datorprogram?

2007-06-27 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Vi har gjort en egen manual för ett dataprogram och vill se till att kopieringsskydda detta, hur gör man?
SVAR

Hej!Tack för din fråga!En manual för hur ett visst datorprogram fungerar kan skyddas upphovsrättsligt om det som står däri kan anses vara ett verk. Detta framgår av 1 § Upphovsrättslagen, se

här. För att vara ett verk måste manualen ha verkshöjd vilket innebär att den ska ha skapats självständigt dvs. innehållet får inte vara taget från någon annans verk. Vidare måste den vara ny och således uppnå viss originalitet till skillnad ifrån vad som tidigare existerar. Om manualen uppnår verkshöjd skyddas den i det ögonblick ni skapade den. Ni behöver således inte ansöka om skydd och inget registreringstvång eller liknande finns. Om manualen faktiskt uppnår skydd kan ofta vara svårt att veta förrän det blir fråga om en tvist, då domstolen vid ex. en intrångstalan avgör huruvida skydd föreligger eller inte. Det du kan göra är att vända dig till Svensk Forms Opinionsnämnd. Det är ett slags råd som uttalar sig i upphovsrättsliga frågor och talar då om ifall något uppnår upphovsrättsligt skydd eller inte. Däremot är inte våra allmänna domstolar bundna av deras utlåtande, utan kan vid en tvist istället slå fast motsatsen.Manualen kan dock bara skyddas som ett litterärt verk och det blir intrång om man kopierar den rakt av eller stora delar av det som står däri. Däremot kan inte själva idén hur ett datorprogram fungerar eller liknande skyddas. Ett patent på manualen kan således inte erhållas vilket framgår av 1 § 3 p. Patentlagen, se här. Andra kan alltså använda idén bakom hur datorprogrammet fungerar.Möjligheten till patent på datorprogram undantas som huvudregel, men kan erhållas i ytterst få fall. Datorprogrammet som sådant ska kunna lösa ett tekniskt problem samt kunna tillhandahållas industriellt. Datorprogrammet kan istället också skyddas upphovsrättsligt och då gäller samma krav på verkshöjd som nämnts ovan, se 1 § 2 p URL.Återkom gärna vid ytterligare förfrågningar.Vänligen

Marie Wahlin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1025)
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg

Alla besvarade frågor (96402)