Handel med elfenben

Jag har sedan 50 år en figur (krokodil) gjord av en elefantbete. Är det tillåtet att sälja den?

Lawline svarar

Enligt 8 kap 4 § Miljöbalken får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om handel med produkter som har utvunnits av djur. Sådana föreskrifter får meddelas, om det behövs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden på området eller av andra skäl.Sverige är ansluten till den internationella organisationen CITES (konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter. Den kallas Washingtonkonventionen eller CITES efter den engelska förkortningen). Denna konvention har implementerats i svensk rätt dels genom EG rättsliga förordningar dels genom artskyddsförodningen som finns http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980179.htm. Sedan 1989 har det rått

handelsförbud med elfenben inom CITES. Handelsförbudet gäller även elfenbensföremål som införskaffats innan det fanns några bestämmelser om förbud.Mer info hittar du http://www.eu-wildlifetrade.org/html/sv/legislation.asp och

http://www.sjv.se/amnesomraden/djurveterinar/cites/handelinomeu.4.7502f61001ea08a0c7fff37116.html

Johanna BergstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo