FrågaSKATTERÄTTÖvrigt05/07/2007

Uppskov

Hej ! Vi ska sälja vårt hus för ca 3000000 kr. Efter att ha betalt skulder på 1300000:- då får vi en vinst på 1700000:-. Vi ska köpa en bostadsrätt som kostar 2200000 :-.Frågan är om det går att skjuta fram vinstskatten som är ca 400000:-. Detta innebär att vi bara behöver låna 500000:- till för att kunna köpa det nya huset!

Lawline svarar

Hej, när man säljer sin permanenta bostad och köper en ny är det möjligt att få uppskov med hela eller en del av skatten på kapitalvinsten, d.v.s. att man skjuter fram vinstskatten. Reglerna om uppskov finns i 47 kap Inkomstskattelagen som Du hittar http://lagen.nu/1999:1229/#K47 . Gränsen för att få göra avdrag är att uppskovsbeloppet blir minst 50 000 kr. Dessutom krävs enligt 47 kap 2-3 §§ att permanentbostadskravet är uppfyllt, antingen genom att Ni bott i huset under minst ett år innan försäljningen eller minst tre av de senaste fem åren. Ni får inte heller vänta för länge med att köpa den nya bostaden och bosätta er där. Den nya bostaden måste enligt 47 kap 5a § köpas tidigast året innan eller senast det året efter Ni sålde Er ursprungliga bostad. Ni måste också flytta in i den nya bostaden senast den 2 maj det andra året efter försäljningen. Kapitalvinsten som Ni gör beräknas enligt 44 kap 13 § och är försäljningspriset minus inköpspriset och försäljningskostnaderna. Hur stora lånen på huset är har alltså ingen betydelse för beräkningen av kapitalvinstens storlek. Vänlig hälsning
Jonas ÖjelidRådgivare
Hittade du inte det du sökte?