FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 21/06/2007

Begränsningar vid förlängning av visstidsanställning

Om man har visstidsanställning hur många gånger kan arbetsgivaren förlänga denna visstid?

Lawline svarar

Hej! Jag utgår ifrån att Du syftar på en vanlig tidsbestämd anställning enligt 5a § LAS se www.lagen.nu/1982:80 som inte är knuten till någon av de typer av tillfällig anställning som nämns i 5 § LAS. Här framgår att en person får visstidsanställas max 12 månader under en treårsperiod. Ingen av anställningsperioderna får understiga en månad och skulle den göra det skall den räknas som en månad. Svaret på din fråga är således att en arbetsgivare i teorin kan förlänga en visstidsanställning max elva gånger på en treårsperiod. Det finns dock inga krav på att periderna ska vara samanhängande för att kunna tillgodoräknas. Värt att nämna här är också att en arbetsgivare max får ha fem personer anställda under dessa fårhållanden samtidigt. Se 5a § 3 st. Med vänlig hälsning,
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?