Fotografi av annans egendom säljs som vykort

Kan vem som helst fotografera en privat egendom, göra vykort av dessa foton och sen sälja, utan ägarens tillstånd? Fotona är tagna utanför grinden av en kommunanställd. Uppdraget var troligtvis från kommunen eller en förening. Vykorten säljs genom en förening och kulturförvaltningen. Är detta lagligt?

Lawline svarar

Hej,Man får fotografera i princip allt och överallt. Det finns dock några regler som man måste ta hänsyn till. Fotograferingsförbud råder i rättssal och man får inte fotografera militära eller civila skyddsobjekt om fotoförbud råder. Dessa är de enda två lagstadgade fotograferingsförbuden som finns och rör inte din fråga. Upphovsrätten kan dessutom sätta stopp för fotografering, till exempel på tavlor, om syftet är annat än privat bruk. Detta berör inte heller din fråga.Jag skall nu efter denna allmänna genomgång gå närmare in på din undran. Bilder får inte tas på privat område, där man vistas olovligen. Du talar om foton som är tagna utanför grinden till privat egendom. Jag utgår från att det är allmän plats och i ett sådant fall är det helt okej att ta fotografier.Att fotografera egendomen är alltså helt okej eftersom det görs utanför privat mark. Men frågan är om det är tillåtet att sälja bilderna. Svaret är ja, fotografier på byggnader får lov att tryckas upp till vykort och sedan säljas. Detta gäller även utan tillstånd från ägaren. Det hade däremot inte varit tillåtet om det gällde fotografier av ett konstverk som inte stadigvarande är placerad utomhus på allmän plats eftersom de i så fall inte får avbildas, se 24 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk http://lagen.nu/1960:729. På grund av att vykortet inte avser reklam skulle det vara okej att sälja det även om ägaren skulle råka vara med på bilden. Man kan alltså säga att det är tillåtet att trycka upp vykort av nästan allt om det är tillåtet att fotografera det och såvida det inte gäller reklam (och självklart inte kan vara kränkande et cetera). Det kan tyckas märkligt att lagen inte förbjuder försäljning av fotografier av annans egendom men så ser lagen faktiskt ut.Vänliga Hälsningar,

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000