Utmätning och konkurs

2007-06-21 i Utmätning
FRÅGA
Hejsan!Jag skulle behöva hjälp med att få förklarat vad utmätning är. Är det samma som konkurs eller???Vad är i såfall skillnaden?
SVAR

Hej!Med utmätning menas att en borgenär, som inte fått betalt kan begära att kronofogdemyndigheten skall ta egendom från gäldenären, så att den skuld som skall drivas in blir betald.För att kronofogdemyndigheten ska kunna verkställa en utmätning krävs någon form av exekutionstitel (t.ex. ett betalningsföreläggande eller en dom), som fastställer skulden.Ifall det finns något att mäta ut vid utmätningstillfället tar kronofogdemyndigheten hand om egendomen och säljer den, normalt vid en offentlig auktion. Som grundregel kan all gäldenärens egendom utmätas, dock finns flera undantag, bland annat ett antal skyddsregler till förmån för gäldenären.Misslyckas kronofogdens att utmäta tillräckligt med egendom för att täcka skulderna, t.ex. om gäldenären helt saknar utmätningsbara tillgångar måste borgenären, för att få betalt för sin fordran, gå vidare med en konkursansökan.Utmätning ska dock inte förväxlas med konkurs. Även om båda förfarandena syftar till att den person man är skyldig pengar ska få betalt, skiljer de sig åt.Vid konkurs förlorar nämligen gäldenären förfoganderätten till hela sin egendom, allt tas i anspråk på en gång till betalning av skulderna, medan det vid utmätning endast gäller viss egendom.Vänligen

Jenny Lindskog
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (575)
2021-11-29 Kan ens partners egendom utmätas om man använder den?
2021-11-03 Kan en bostadsrätt som är funktionsanpassad vara föremål för en utmätning av Kronofogden?
2021-11-03 Kan Kronofogden utmäta hela mitt privata pensionssparande?
2021-11-02 Kan Kronofogdemyndigheten utmäta min semesterersättning?

Alla besvarade frågor (97573)