FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 02/07/2007

AD eller TR?

Hej! Jag undrar vad som bestämmer huruvida en arbetsrättslig tvist dras inför tingsrätten eller direkt i arbetsdomstolen. Jag vet att AD:s beslut inte går att överklaga, men går det att på något sätt bli benådad (av typ regeringen)? Tacksamt,

Lawline svarar

Hej, Arbetsdomstolen, AD, är fösta och sista instans om tvisten gäller kollektivavtal och vissa andra tvister som väcks av arbetstgivare- eller arbetstagarorganisationer eller av arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal. I andra fall, t.ex. då talan väcks av en oorganiserad arbetstagare, handläggs arbetstvisten av tingsrätten. Tingsrättens dom kan i sådant fall överklagas till AD som andra och sista instans. Regeringen kan inte överpröva AD:s domar. Med vänlig hälsning,
Daniel WaermeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000