FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 27/05/2007

Utbetalning av semesterersättning

Jag sa upp mig för två månader sedan, under pågående studier eftersom jag fått nytt arbete. Skall jag inte få min innestående semesterlön i samband med månadskiftet då min uppsägning har trätt i kraft?

Lawline svarar

Hej! Semesterersättning ska betalas utan oskäligt dröjsmål som det uttrycks i § 30 Semesterlagen men senast en månad efter det att anställningen har upphört. Om det föreligger svårigheter att beräkna semesterersättning inom den tiden ska den betalas ut en vecka efter det att hindret upphörde. I kollektivavtal är det möjligt att göra avsteg från § 30. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan andra tider gälla. I det fallet rekommenderar jag dig att kontakta facket för att höra vilka tidsramar som gäller i din bransch. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000