Referensränta

2007-05-24 i Ränta
FRÅGA
Enl. ett domslut skall jag deb.rta.+ diskonto enl. räntelagen 1975:635 6§ då undrar jag hur stor rta före diskonto 8% skall jag deb. på skulden som är 6690:- jag hittar inte i datorn hur mkt.rta.före diskontot jag skall räkna med mvh
SVAR

Hej,I 6 § räntelagen (se http://www.lagen.nu/1975:635 ) stadgas det att dröjsmålsräntan är referensräntan plus åtta procentenheter och där hänvisas det därför vidare till 9 § som förklarar att referensräntan fastställs varje kalenderhalvår av Riksbanken. För att veta svaret på din fråga, d v s för att veta hur stor räntan blir i just ditt fall, krävs därför kunskap om när fordringen som räntan löper på skulle ha betalats. Räntan är nämligen rörlig och ändras i och med att Riksbanken ändrar referensräntan, även sedan räntan börjat löpa. Riksbanken har fastställt att denna ränta skall vara 3 % för det första halvåret 2007 och under det andra halvåret 2006 var den 2,5 %. För att se andra perioders referensränta, se Riksbankens tabell http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 .Med vänlig hälsning,

Elzbieta Kaczorowska
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ränta (78)
2021-11-30 Hur mycket blir räntan på skadestånd för ofredande?
2021-11-30 Ränta på skadestånd
2021-10-02 Ränta på skadestånden i Instagrammålet?
2021-05-31 Hur beräknas ränta på skadestånd?

Alla besvarade frågor (97694)