FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 20/06/2007

Missgynnande vid föräldraledighet

Jag har som arbetstagare fått reda på att jag inte blivit befordrad på grund av att jag ska vara föräldraledig. Arbetsgivaren ska ha sagt att jag inte fått denna befordran för jag ska vara hemma med barn och att de måste ha någon som är på plats. Vilka åtgärder kan då vidtas från min sida? Vilka rättigheter har jag? Har arbetsgivaren rätt att inte befordra mig för att jag ska vara föräldraledig?

Lawline svarar

Hej! Enligt föräldraledighetslagen är det förbjudet för en arbetsgivare att missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet när arbetsgivaren beslutar om befordran (bl.a.), 16 §. Med missgynnande avses en handling eller en underlåtenhet som försätter en arbetstagare i ett sämre läge eller där en behandling kan sägas medföra skada eller nackdel för henne eller honom. Bestämmelsen förutsätter ett orsakssamband mellan missgynnandet och föräldraledigheten. Föräldraledighet behöver inte var det enda eller ens det avgörande skälet till att någon missgynnas. Om föräldraledigheten är en av flera orsaker till arbetsgivarens beslut är detta tillräckligt för att samband skall anses finnas. Om det visar sig att din arbetsgivare har brutit mot föräldraledighetslagen så skall denne betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat enligt 22 §. Du hittar hela föräldraledighetslagen http://lagen.nu/1995:584 Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”