Säga upp projektanställning i förtid?

2007-06-01 i Övrigt
FRÅGA
Hej, Jag har nu en projektanställning till september men nu har jag fått mitt drömjobb och de vill ha mig i Augusti redan då de har gemensamma utbildningar med alla nyanställda. Jag har inte avtalat om uppsägningstid med min nuvarande arbetsgivare. Kan jag ändå bli kvitt min projektanställning i förtid om jag säger upp mig säg 1 månad innan? Finns stöd i Lagen t.ex. LAS 1982:80 11§?
SVAR
Hej
Enligt 4 § 2 st e contrario i Lagen om anställningsskydd (se här) är det inte möjligt att säga upp en tidsbegränsad anställning i förtid såvida det inte det finns särskilda skäl, t.ex. att motparten grovt åsidosatt sina förpliktelser eller att avtalet blivit oskäligt betungande för den ena parten. Om man har avtalat att uppsägning är OK gäller det naturligtvis, men så är ju inte fallet här. 11 § Las är alltså inte tillämplig för projektanställda.

Hoppas att du har hjälp av mitt svar
Med Vänlig Hälsning

Martin Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1994)
2022-01-26 Var hittar man gällande lagar?
2022-01-26 Misstagsbetalning (condictio indebiti)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?

Alla besvarade frågor (98707)