FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/05/2007

Uppsägning av projektanställning i förtid

Hej, Jag har nu en projektanställning till september men nu har jag fått mitt drömjobb och de vill ha mig i Augusti redan då de har gemensamma utbildningar med alla nyanställda. Jag har inte avtalat om uppsägningstid med min nuvarande arbetsgivare. Kan jag ändå bli kvitt min projektanställning i förtid om jag säger upp mig säg 1 månad innan? Finns stöd i Lagen t.ex. LAS 1982:80 11§?

Lawline svarar

Hej, Projektanställning är en form av tidsbegränsad anställning och huvudregeln är att denna upphör när tiden löper ut. Det finns en möjlighet att häva ett sådant avtal på vanliga kontraktsrättsliga grunder, dvs någon form av kontraktsbrott. Detta verkar dock inte vara aktuellt här. Om man häver ett avtal och det inte finns någon grund för detta kan man riskera att drabbas av skadestånd. 11§ LAS är inte aktuell i ditt fall eftersom denna endast gäller tillsvidareanställningar. Således finns det små möjligheter att ensidigt säga upp avtalet om ni inte kommer överens med arbetsgivaren om annat. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000