Uppsägning av projektanställning i förtid

2007-05-31 i Övrigt
FRÅGA
Hej, Jag har nu en projektanställning till september men nu har jag fått mitt drömjobb och de vill ha mig i Augusti redan då de har gemensamma utbildningar med alla nyanställda. Jag har inte avtalat om uppsägningstid med min nuvarande arbetsgivare. Kan jag ändå bli kvitt min projektanställning i förtid om jag säger upp mig säg 1 månad innan? Finns stöd i Lagen t.ex. LAS 1982:80 11§?
SVAR
Hej,

Projektanställning är en form av tidsbegränsad anställning och huvudregeln är att denna upphör när tiden löper ut. Det finns en möjlighet att häva ett sådant avtal på vanliga kontraktsrättsliga grunder, dvs någon form av kontraktsbrott. Detta verkar dock inte vara aktuellt här. Om man häver ett avtal och det inte finns någon grund för detta kan man riskera att drabbas av skadestånd. 11§ LAS är inte aktuell i ditt fall eftersom denna endast gäller tillsvidareanställningar. Således finns det små möjligheter att ensidigt säga upp avtalet om ni inte kommer överens med arbetsgivaren om annat.

Med vänlig hälsning
Mikael Ekdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1994)
2022-01-26 Var hittar man gällande lagar?
2022-01-26 Misstagsbetalning (condictio indebiti)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?

Alla besvarade frågor (98707)