Rehabiliteringstid semesterlönegrundande?

2007-06-18 i Övrigt
FRÅGA
Hej. Min hustru är sjukskriven efter en olyckshändelse. Försäkringskassan har beviljat rehabiliteringsersättning då min hustru nu ska börja arbetsträna. Min fråga är om rehabiliteringstiden är semesterlönegrundande för arbetsgivaren?
SVAR
Hej

Frånvaro från arbetet kan grunda rätt till semesterlön under vissa förutsättningar och inom vissa tidsperioder trots att arbetsgivaren inte betalar någon lön under frånvarotiden. Detta framgår av semesterlagen som du hittar här . Semesterlönegrundande frånvaro utgörs av till exempel ledighet i samband med sjukdom, graviditet, barnafödande och utbildning.

Rehabiliteringsersättning är en ersättning som försäkringskassan betalar ut till en anställd som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabiliteringstiden kan inordnas under 17 § 1 punkten i semesterlagen som anger att frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det är fråga om ledighet på grund av sjukdom. Detta begränsas i den mån att endast 180 dagar av en sjukperiod är semesterlönegrundande såvida frånvaron inte sammanhänger med arbetsskada, i det fallet gäller ingen begränsning. Rehabiliteringstiden utgör alltså en del av den totala sjukfrånvaron som träffas av denna bestämmelse och är semesterlönegrundande för arbetsgivaren

Med vänlig hälsning

Helen Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1994)
2022-01-26 Var hittar man gällande lagar?
2022-01-26 Misstagsbetalning (condictio indebiti)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?

Alla besvarade frågor (98707)