Anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa

Sjukhusanställdas anmälningsplikt?

Ett ärende har dykt upp: en trettonårig pojke kommer med sin nittonåriga älskare för att testa sig för könssjukdomar.

Sexuallagen är tydlig: det rör sig om ett sexuellt förhållande som inte är legitimt. Men frågan som uppstår är om vi som sjukvårdsanställda är anmälningsskyldiga på samma sätt som vi är skyldiga att anmäla då barn far illa till exempel genom misshandel.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Anställda på sjukhus omfattas av anmälningsskyldigheten enl SoL 14 Kap 1 § 2 st (se http://lagen.nu/2001:453 ) . Av detta lagrum framgår en skyldighet att genast anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa till ett barns skydd. Det är barnets behov som ska vara utgångspunkten. Anmälningsskyldigheten inträder redan då det finns misstanke om att barn far illa eller riskerar att fara illa, d.v.s. även uppgifter som är svåra att bedöma eller inte är styrkta ska anmälas. Det är socialnämnden som utreder och bedömer eventuella behov av åtgärder.I detta fall handlar det om en som är 13-åring som har någon slags sexuell kontakt med en 19-åring, vilket innebär det att den senare troligtvis gör sig skyldig till någon typ av sexuellt övergrepp enligt BrB 6 Kap 4-6 §§ (se http://www.lagen.nu/1962:700 ). Detta oavsett om den sexuella kontakten skett med 13-åringens samtycke och oavsett om 19-åringen kände till den låga åldern hos hans sexpartner, så länge han hade skälig anledning att anta att partnern var under 15 år, se BrB 6 Kap 13 §.Då det alltså finns goda skäl för misstanke om brott mot barn ska detta anmälas till socialtjänsten.Med vänlig hälsning

Anna LundgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo