Skuld till avliden

2007-05-29 i EKONOMI
FRÅGA
om man har lånat pengar från sina föräldrar, är man skyldig att betala tillbaka dessa då föäldrarna avlidit?
SVAR
Hej,

Om du har lånat pengar av dina föräldrar uppstår en fordran som dina föräldrar innehar på dig. Denna fordran försvinner inte i och med att dina föräldrar avlider, utan övergår då till dödsboet och fördelas sedan över arvingarna. Såsom bröstarvinge (biologiskt barn) har du alltid rätt till laglott, även om dina föräldrar skulle ha förordnat om att kvarlåtenskapen efter dem skall fördelas enligt testamente, så i realiteten kan det ju bli så att du ärver din egen skuld varpå den upphör.

Något annat man kan på fundera på i detta sammanhang är ifall lånet verkligen lett till skuld, eller ifall det möjligtvis kan ses som en gåva. Många föräldrar ”lånar” nämligen ut pengar till sina barn utan avsikt att sedan kräva tillbaka dem. Gåva föreligger när gåvorekvisiten är uppfyllda, och dessa är:

1. förmögenhetsöverföring från givare till tagare,
2. förmögenhetsöverföringen sker frivilligt, och
3. benefik gåvoavsikt hos givaren krävs.

Något annat att tänka på är att föräldrarna, för det fall de fortfarande är i livet, kan efterge sitt anspråk. Finns ett skuldebrev skall detta då förstöras eller ges åter till gäldenären, d v s till dig.

Med vänlig hälsning,

Elzbieta Kaczorowska
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (372)
2020-07-08 Har banken rätt att ifrågasätta var pengarna kommer ifrån?
2020-07-08 Har banker skyldighet att informera om omvänd split?
2020-06-30 Har man rätt att pausa räkningar i samband med ett fängelsestraff?
2020-06-17 Juridisk rådgivning hos Lawlines jurister

Alla besvarade frågor (81849)