Lagreglering av kommunal kattjakt

Vilken lagtext reglerar kommunernas rätt att jaga och avliva i fällor infångade tamkatter inom tätbebyggt område?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hejsan!Detta rättsområde är ganska sparsamt reglerat i lag. I

7 § i lag om tillsyn över hundar och katter ( http://lagen.nu/1943:459) berörs den aktuella frågan, där det fastslås att jakträttshavaren eller dennes företrädare, som kan vara en s.k. kommunjägare, får döda katter som ”kan antas” vara övergivna eller förvildade. Vid prövningen av om katten kan antas vara övergiven eller förvildad spelar faktorer som om katten påträffas långt ifrån bebyggelse spela in, men en helhetbedömning i det enskilda fallet bör alltid göras. Av paragrafens andra mening framgår att polistillstånd krävs i tätbebyggt område. Föreskriften är emellertid inte förenad med någon särskild jakträttslig sanktion vid överträdelse utan brottsbalkens regler om skadegörelse i 12:1 § (http://lagen.nu/1962:700) är tillämpliga, där uppsåt i någon form krävs för straffbarhet. Frågan om uppsåt till skadegörelsen och vilket aktsamhetskrav som bör ställas på jägare har prövats i NJA 2001 s. 115. Rättsfallet i sin helhet hittar du http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp om söker på målnummer 'B2507-98', under fliken ”Avancerad”.Med vänlig hälsning

Johan BergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”