FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 23/04/2007

Rätt till fast anställning vid vikariat

Hej! Min fråga är om 5§ LAS gäller obegränsat även för musiker (viktigt här: övergång av en vikarieanställning till fastanställning enligt §5 LAS) eller om det finns kollektivavtal för musiker som tillåter undantag av dessa regler. I föreliggande fall är en musiker anställd som vikarie under sammanlagt 39 månader inom en 4-årsperiod. Frågan är nu om musikern då har rätt att få jobb som fastanställd enligt §5 LAS.

Lawline svarar

Hej. Enligt 2 § LAS får man genom kollektivavtal göra avvikelser från 5 § som det slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation. Detta innebär att arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen kan avtala bort den rätt som arbetstagaren har enligt 5 §. Om således ett giltigt kollektivavtal på området stadgar att en rätt till fast anställning inte finns, eller endast uppkommer under andra förutsättningar, är alltså detta gällande. Någon rätt till fast anställning enligt LAS finns då inte. Vad kollektivavtalet i detalj stadgar kan jag inte uttala mig om utan här rekommenderar jag dig att vända dig till ditt fackförbund eller, om du saknar medlemskap i facket, det fackförbund som tecknat det giltiga kollektivavtalet på området. Med vänlig hälsning
Ola DavidssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000