Innebörden av konstnärligt verk?

2007-04-26 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! I "Förordning (1993:1632) står det i första paragrafen ungefär att de kommunala föreskrifterna inte får innebära "en inskränkning i den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt verk eller något annat konstnärligt verk". Finns den här friheten upptagen i någon lag? Vilken i så fall? Finns det någon definition av vad som räknas som ett "konstnärligt verk"?
SVAR

Hej!Tack för din fråga!Det paragrafen i förordningen innebär är att ordningsregler inte får inskränka en persons upphovsrätt, en immateriell äganderätt som tillmäts stort värde. Den lag som reglerar detta är upphovsrättslagen, se här . Där framgår bland annat att man har rätt att framföra verket fritt, se 2 §.För att få upphovsrättsligt skydd måste det vara fråga om ett verk, ett konstnärligt eller litterärt sådant. För att uppfylla detta krav måste det uppnå verkshöjd. Med detta menas att verket måste ha skapats självständigt och vara originellt dvs. att verket inte påminner allt för mycket om något som redan skapats. Dessutom måste det finnas en konstnärlig ambition bakom verket dvs. att personen ifråga hade för avsikt att skapa något konstnärligt. Sådant som fyller en viss funktion och samtidigt kan se originellt ut men saknar en konstnärlig ambition skyddas således inte. Uppfyller man kraven får man skydd i skapelseögonblicket. Tilläggas bör att det inte spelar någon roll om verket är att anse som fint eller inte, även ”dålig” konst är konstnärlig i upphovsrättens mening.Det som angetts ovan är kraven som ska vara uppfyllda för att ses som ett verk. Att ange en klar definition på vad exakt som ses som verk blir svårare. Exempel som kan nämnas är tavlor, byggnader, fotografier, musik, brukskonst, skulpturer och statyer. Det mesta kan ses som ett verk såvida de uppfyller kraven vill säga. Dessutom ändras hela tiden synen på vad som faktiskt kan vara ett verk. När lagen kom till tänkte man mer på att skydda det mer klassiskt konstnärliga, som målningar. Idag när vi har en mycket liberal syn på de konstnärliga uttrycksformerna, har begreppet konstnärligt i sin abstrakta utformning ett stort omfång.Vänligen

Marie Wahlin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1025)
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg

Alla besvarade frågor (96402)