FrågaSKATTERÄTTÖvrigt23/04/2007

Kapitalvinst och uppskovsavdrag vid flytt inom EES

Vi skall sälja vår bostadsrätt och flytta till Norge. Vi kommer att gå med vinst här i Sverige, men köper något dyrare i Norge. Får vi betala vinstskatt i Sverige och hur många prosent är skatten på?

Lawline svarar

Hej, Vid försäljning av en bostadsrätt skall 2/3 av kapitalvinsten beskattas med 30% (effektiv skatt bli alltså 20%), se 65:7 samt 46:18 Inkomstskattelagen. Om ni säljer er bostadsrätt och köper något nytt har ni rätt att begära uppskov med kapitalvinstskatten. Uppskovsavdrag får göras om kapitalvinsten kommer från försäljning av en ursprungsbostad och ni köper en ersättningsbostad som ni tänker flytta in i, se 47:2 Inkomstskattelagen. Med ursprungsbostad räknas en privatbostad inom Europeiska samarbetsområdet (EES), där ni har bott minst ett år före avyttringen eller minst tre av de senaste fem åren. Med ersättningsbostad menas en tillgång inom EES som vid förvärvet är: 1.småhus med mark som är småhusenhet, 2.småhus på annans mark, 3.småhus som är inrättat till bostad åt en eller två familjer med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet, 4. tomt om där uppförs ett småhus som avses i 1 eller 3, eller 5.bostad i ett privatbostadsföretag. Uppskovsavdrag får bara göras om kapitalvinsten uppgår till minst 50 000kr, se 47:6. Om ni förvärvar en ersättningsbostad före utgången av det år då ni säljer ursprungsbostaden får ni uppskov med hela vinsten, se 47:7. Inkomstskattelagen hittar du http://lagen.nu/1999:1229 . Med vänlig hälsning,
Cecilia JohanssonRådgivare