FrågaAVTALSRÄTTSkuldebrev23/04/2007

Dödande av bortkommet skuldebrev

jag har ett löpande skuldbrev där jag är innehavaren och sedan gör av med detta, finns inte att hitta? vilka möjlighter har jag att få tillbaka mina pengar från gäldenären då?

tack på förhand

Lawline svarar

Hej,Ett löpande skuldebrev är ett så kallat värdepapper, vilket innebär att det är själva dokumentet som är bäraren av en rättighet, i detta fall rätten att ta betalt av gäldenären. Detta betyder att gäldenären, om han eller hon betalar skulden till en person som felaktigt har skuldebrevet, gör detta med befriande verkan. Detta innebär även att gäldenären inte gärna betalar till en person som inte kan uppvisa skuldebrevet, eftersom denne då skulle kunna bli tvungen att betala samma belopp igen till den som faktiskt har skuldebrevet. Frågan är därför hur man går till väga för att ta betalt av gäldenären utan att kunna visa upp skuldebrevet.Enligt 1 § lagen om dödande av förkommen handling (även kallad mortifikationslagen, ML, se http://www.lagen.nu/1927:85 ) kan ett löpande skuldebrev som kommit bort dödas. Detta så kallade dödningsförfarandet är en process som tar tid och påbörjas genom att en anmälan om dödande av en handling lämnas in till tingsrätten (2 § ML). Till ansökningen skall även bifogas ett dokument som beskriver skuldebrevets innehåll, alternativt en avskrift av skuldebrevet (3 § ML). Gäldenären måste även meddelas om att en ansökan om handlingens dödande gjorts (4 § ML).Nästa steg aktualiseras om sökanden lyckats göra det sannolikt att handlingen har förstörts eller kommit bort. I sådant fall utfärdar rätten en stämning som kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. I denna stämning skall ett datum sättas, om minst ett år och högst två år från kungörelsen, och alla med uppgifter om skuldebrevet uppmanas därmed att lämna upplysningar om detta innan det angivna datumet (se 6 § ML). Inte förrän denna tid förflutit kan rätten döda handlingen enligt 8 § ML.Om ett dödningsförfarande har genomförts framgångsrikt enligt ovanstående innebär detta att den som förlorat handlingen i alla fall kan göra gällande sin rätt. Här kan borgenären genom att bevisa dödningen av handlingen, t ex på så sätt att rättens dödningsbeslut visas upp, kräva att få betalt utan att behöva visa upp själva skuldebrevet. Alternativt kan borgenären i stället önska att en ny handling med motsvarande innehåll utfärdas (9 § ML).Med vänlig hälsning,

Elzbieta KaczorowskaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Skuldebrev? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000