FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 23/04/2007

Tystnadsplikt i MBL

Vad säger lagen om tystnadsplikt i 21,22 och 56§§(1976:580)

Lawline svarar

Hej, Jag tolkar din fråga så att du vill veta vad lagen om medbestämmande i arbetslivets (MBL) 21, 22 och 56§§ säger. MBL handlar om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den reglerar bland annat föreningsrätten och rätten till information. De paragraferna du undrar om handlar som sagt om tystnadsplikt. 21§ säger att informationspliktig part kan begära förhandling om tystnadsplikt, 1st. Om parterna inte kan enas om att tystnadsplikt ska föreligga vid förhandlingen kan man gå till domstol och få frågan avgjord, se 2st. 22§ säger att om en part har mottagit information med tystnadsplikt för lokal eller central arbetstagarorganisations räkning får denne parten utan hinder av tystnadsplikten föra informationen vidare till ledamot i styrelsen för organisationen. I sådant fall gäller tystnadsplikten även för styrelseledamoten. 56§ säger att om någon av parterna bryter mot tystnadsplikten bli han eller hon ersättningsskyldig för skadan. MBL hittar du http://lagen.nu/1976:580 . Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen. Med vänlig hälsning
Cecilia JohanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?