FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 24/04/2007

Tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet

Jag har fått avslag på min begäran om tjänsteledighet för att starta eget. (anställd på företaget sedan 6 år, ansökan gäller under tre månader i höst) Min arbetsgivare ger som orsak att de tolkar lagen som att det skulle kunna ge mig ett nytt jobb, därför säger man nej. Är det en korrekt tolkning av lagen om tjänsteledigt för att bedriva näringsverksamhet?

Lawline svarar

Hej! En arbetstagare har rätt att ta tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet enligt lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Tjänstledigheten får vara i högst sex månader (3 §). Arbetstagarens verksamhet får inte konkurrera med eller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren (3 §). Vid bedömningen av om en arbetstagares tilltänkta verksamhet kan komma att konkurrera med arbetsgivarens får man söka ledning i bl.a. de faktiska omständigheter som råder i arbetsgivarens verksamhet och jämföra dessa med de uppgifter som arbetstagaren lämnar om sin verksamhet. Väsentlig olägenhet för arbetsgivaren är exempelvis att verksamheten inte kan fortgå på ett normalt sätt eller att avsevärda arbetsbalanser uppkommer. Som väsentlig olägenhet får också räknas större kostnadsökningar. Däremot bör normal fördyring i samband med att arbetsgivaren anställer en vikarie inte betraktas som väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. Frågan är alltså om det kan ses som väsentlig olägenhet att ditt företag skulle kunna ge dig ett nytt jobb. Detta är svårt att svara på. Rimligtvis borde det inte vara det då i sådana fall alla arbetstagares nystartade näringsverksamheter skulle kunna ”ge dem nya jobb”. Då skulle lagens syfte förgås. Detta är givetvis endast tankar från min sida, så det bästa vore om du kontaktade en jurist. Du kan läsa hela lagen http://lagen.nu/1997:1293 Lycka till! Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”