FrågaSKATTERÄTTÖvrigt04/05/2007

Avyttring av fastighet

Var i lagen står det hur avdrag (ombyggnad och förbättringar) vid försäljning av privat hus ska göras? Har för mig att jag läst att det går även utan kvitton. Tack

Lawline svarar

Hej, Bestämmelse om försäljning av fastigheter finns i Inkomstskattelagens (IL) 45 kapitel. Du hittar lagen http://lagen.nu/1999:1229#K45. Huvudregeln för beräkning av en kapitalvinst finns i 44:13-14, nämligen att vinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet utgörs då av anskaffningskostnaden (inkl lagfartskostnad) samt förbättringskostnader. Särskilda bestämmelser om fastigheter finns alltså i 45 kap IL. Förbättringsutgifter måste uppgå till minst 5000 kr per år. Är det reparationer so vidtagits måste dessa skett de senaste 5 åren för att få ingå i omkostnadsbeloppet. Angående frågan om kvitton så blir det en bevisfråga. Det är alltid bäst att spara kvitton för att då slippa bli ifrågasatt om kostnadsbelopp och liknande. Det är emellertid inget krav med kvitton men då krävs det alltså annan bevisning, till exempel att någon kan intyga vad som skett och till vilken kostnad. Lycka till! Med vänlig hälsning,
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo