FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 10/05/2007

Uppsägning vid arbetsbrist

Kan man bli uppsagd på mejlen att man skall sluta inom en vecka,och att det är andra som tar över ens jobb. Har fått papper om arbetsbrist vilket inte stämmer, samt att jag gjort ett bra jobb, de föredrar sina ordenarie anställda. Jag har varit där i 2.5 år och räknas inte som ordenarie. Det är ett stort bolag med 200 anställda, har inte blivit erbjuden annat arbete. Dom vill dra ner på arbetstiden på mitt jobb därför får jag sluta,det skall vara flera arbetslösa som får jobba i stället som dom inte har arbete till för tillfället, fick sedan 2 månaders uppsägningstid att vara kvar. Vilka regler gäller?

Lawline svarar

Hej! För arbetstagare i allmän eller enskild tjänst gäller lagen om anställningsskydd (LAS 1 § http://lagen.nu/1982:80). Bestämmelserna om anställningsskydd vid uppsägning är beroende av vilken typ av anställning det rör sig om, tillsvidare eller tidsbegränsad. Av din fråga framgår inte vilken anställningsform du har. Har inget annat bestämts i anställningsavtalet gäller anställningen tillsvidare (4 §http://lagen.nu/1982:80). Det får dock avtalas om tidsbegränsad anställning enligt 5, 5a och 6 §§ (http://lagen.nu/1982:80). Är din anställning tidsbegränsad har den troligtvis ändå övergått till en tillsvidareanställning om den pågått så lång tid som 2,5 år (se 5 och 5a § http://lagen.nu/1982:80). Är du anställd som vikarie övergår dock anställningen till en tillsvidareanställning först efter sammanlagt mer än tre års anställning under de senaste fem åren (5 § st. 2 http://lagen.nu/1982:80). Enligt 4 § (http://lagen.nu/1982:80) upphör en tidsbegränsad anställning vid anställningstidens utgång utan uppsägning. En tillsvidareanställning sägs däremot upp efter en uppsägningstid. En uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara skriftlig (8 §http://lagen.nu/1982:80) och sakligt grundad (7 § http://lagen.nu/1982:80, bestämmelsen gäller endast tillsvidareanställningar). När uppsägning sker på grund av arbetsbrist görs ingen arbetsekonomisk prövning av beslutet, utan arbetsgivaren kan i princip fritt bedöma sitt behov av arbetskraft. Arbetstagaren har dock även i denna situation skydd genom turordningsregler, uppsägningstid och företrädesrätt till återanställning. Du har rätt till minst två månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är mellan två och fyra år (11 § st. 2http://lagen.nu/1982:80). Arbetsgivaren är dessutom skyldig att beakta turordningsreglerna i 22 § (http://lagen.nu/1982:80). Hur turordningslistorna ser ut beror bl.a. på arbetsplatsens storlek och verksamhet. Avgörande för turordningen är den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren (i princip gäller sist in - först ut). Ålder kan också ha betydelse, se 22 § (http://lagen.nu/1982:80). Regler om rätt till företräde vid återanställning finns i 25 § (http://lagen.nu/1982:80), om en sådan rätt finns anges den i uppsägningen (8 §http://lagen.nu/1982:80). Slutligen kan sägas att bl.a. turordningsreglerna i 22 § och anställningstider i 11 § kan åsidosättas genom ett giltigt kollektivavtal. Jag skulle därför rekommendera att du tar reda på om det finns ett kollektivavtal som gäller framför de ovan nämnda bestämmelserna. Hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till! Vänlig hälsning,
Rebecka BoholmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”