FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/04/2007

Kan ett testamente bli för gammalt?

Kan ett testamente upphöra att gälla på grund av att det blivit för gammalt?

Lawline svarar

Hej, Ett testamente slutar inte gälla för att det blir för gammalt. I 13 kapitlet Ärvdabalken räknas olika sätta upp som ett testamente kan bli ogiltigt genom. Här nämns endast fall som att testatorn testamenterar bort något han/hon inte råder över, att testatorn är pyskiskt sjuk vid upprättandet av testamentet samt att testatorn har blivit tvingad att skriva det. Ärvdabalkens 11 kapitel säger dock att ett testamente ska tolkas i enlighet med testatorns vilja. Om ni har hittat ett mycket gammalt testamente skrivet av en idag avliden person kan det möjligen finnas utrymme till att tolka det så att det stämmer bättre överens med vad testatorn skulle ha velat om han/hon hade skrivit det nu. Med vänlig hälsning
Cecilia JohanssonRådgivare