FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 28/04/2007

Underrättelse om semesters förläggning

Jag har hört att personalen har rätt att få besked om semestern två månader i förväg. Stämmer detta?/M

Lawline svarar

Hej! Semesterlagen gäller i detta fall, den kan du hitta http://lagen.nu/1977:480 Har beslut om förläggning av semesterledighet träffats på annat sätt än genom överenskommelse med arbetstagare eller företrädare för honom, skall arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om beslutet. Underrättelsen skall lämnas senast två månader före ledigheten början. Detta framgår av 11 §. När särskilda skäl föreligger får underrättelse lämnas senare, dock om möjligt minst en månad före ledighetens början. Särskilda skäl kan t.ex. föreligga då arbetsgivaren överhuvud inte har möjlighet att iaktta tvåmånaderstiden, t.ex. när fråga är om en nyanställd som anställts alltför nära semesterstängningen, dels andra fall av ren undantagskaraktär i vilka det med fog kan sägas att arbetsgivaren är tvungen att tillämpa kortare underrättelsetid. Man kan göra avvikelse från lagens regler genom kollektivavtal på förbundsnivå (2 § 2 stycket). Avsteg kan dock alltid göras i det enskilda fallet om båda parterna är ense om semesterförläggningen. Ovan sagda avser dock slutligt besked om semesterns förläggning i det enskilda fallet. Det är emellertid viktigt att förhandsmeddelande om semesterperiodens förläggning i stort inom företaget lämnas avsevärt tidigare än den slutliga underrättelsen. En preliminär uppgift är ofta av betydelse för arbetstagarens möjligheter att planera sin ledighet, exempelvis genom att beställa en utlandsresa eller hyra sommarbostad. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000