FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag09/12/2005

Nyemission

Kan en aktieägare i ett bolag med två delägare som har 60% av aktierna bestämma att en utomstående ska skjuta in pengar genom nyemission utan den andra dellägarens samtycke?

Lawline svarar

Hej!

En förutsättning för nyemission är att bolagsordningen tillåter det. Ett beslut om ändring av bolagsordningen kräver kvalificerad majoritet, 9:30 aktiebolagslagen (ABL), se http://www.lagen.nu/1975:1385. Det innebär att beslutet måste biträdas av 2/3 av de avgivna rösterna och 2/3 av de på stämman företrädda aktierna.
Om nyemission är möjligt enligt bolagsordningen har de gamla aktieägarna företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger, 4:2 ABL. Denna företrädesrätt kan dock sättas ur spel genom bestämmelse i emissionsbeslutet. Bestämmelsen kan innnehålla att företrädesrätten ska tillkomma någon utomstående. Ett sådant beslut kräver dock kvalificerad majoritet, dvs 2/3 av de avgivna rösterna och 2/3 av de på stämman företrädda aktierna, 4:14 st 2 ABL.
Således ser jag ingen möjlighet att i detta fall rikta emissionen till en utomstående eftersom ett sådant beslut kräver mer än 60% av rösterna.

Sofia FjellandRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”