FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 09/04/2007

Uppsägning på grund av utbrott på arbetsplatsen

Hej. Är orolig för min anställning på min arbetsplats pga, jag och min chef inte kommer överens. Jag har en halvtids tjänst på en kiosk och har medlemskap på handels samt att kiosken är kollektiv bunden. Det jag är orolig över är att jag vid ett tillfälle blev väldigt arg på min chef och kunde inte hålla tand för tunga, utan sa min hjärtas mening om honom till en "så kallade vän" som har en rörelse intill. Var av att denna person talade om för honom vad jag hade sagt. Kan han säga upp mig pga detta?

Lawline svarar

Hej! Lagen om anställningsskydd (LAS), se http://www.lagen.nu/1982:80 , reglerar fall som detta. Enligt 7 § LAS krävs så kallad saklig grund för uppsägning av arbetstagare. Vid en bedömning om saklig grund föreligger vid uppsägning på grund av personliga skäl måste man göra en intresseavvägning där arbetstagarens intresse av att behålla anställningen ställs mot arbetsgivarens intresse av att avsluta anställningsförhållandet. Då en anställd brusat upp direkt gentemot sin chef i vredesutbrott godtas detta normalt inte som saklig grund för uppsägning, åtminstone inte om det sker ett enstaka tillfälle. Vid längre tids samarbetsproblem och återkommande vredesutbrott kan man däremot tänka sig att arbetsgivaren skulle ha saklig grund för uppsägning. Om din anställning är en provanställning så gäller inte kravet på saklig grund, se 6 § LAS. Enligt 7 § 4 stycket LAS måste uppsägning till följd av personliga skäl ske inom två månader efter den händelse som uppsägningen grundas på, det vill säga i ditt fall två månader efter att du sa ditt ”hjärtas mening” till vännen. I 7 § 2 stycket stadgas att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. En omplaceringsutredning måste alltså göras om arbetstagaren kan placeras någon annanstans, något som kanske kan vara svårt om verksamheten endast innefattar en kiosk. Eftersom du är ansluten till Handels har arbetsgivaren en skyldighet att varsla dem om du skulle sägas upp. Handels kan vidare kräva överläggning med arbetsgivaren angående uppsägningen, se 30 § LAS. Om uppsägning skulle ske kan du ändå ha rätt till uppsägningstid i enlighet med 11 § eller om ditt anställningsavtal föreskriver något som är generösare. I övrigt gäller de reglerna som finns i det kollektivavtal som gäller, se även Medbestämmandelagen http://lagen.nu/1976:580 . Sammanfattningsvis så framstår det inte som troligt att vad du angett i frågan skulle räcka för att arbetsgivaren skulle kunna lagligen säga upp dig, men svaret kan ju även bero på vad du egentligen sagt om arbetsgivaren, detta har du ju inte angett i frågan. Du kan i vart fall kontakta Handels för mer hjälp i din situation. Med vänlig hälsning!
Emil JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000