FrågaSKATTERÄTTÖvrigt13/04/2007

Beskattning av utomlands bosatt gåvomottagare

Hej Jag undrar om jag kan ge bort en svensk bostadsrätt och aktier till en släkting bosatt utomlands sedan 10 år tillbaka. Eftersom gåvoskatt är borttagen borde endast mottagaren betala reavinstskatt utomlands i den mån det gäller och ingenting i Sverige?

Lawline svarar

Hej! Det stämmer att gåvoskatten är borttagen. Däremot kan det finnas en möjlighet för Sverige att beskatta Er släkting vid en eventuell framtida avyttring av bostadsrätten eller aktierna. Jag vet för lite om vilken koppling Er släkting har till Sverige. Jag utgår dock i mitt svar ifrån att han är begränsat skatteskyldig här. Om vilka som anses vara obegränsat skatteskyldiga kan man läsa om http://www.lagen.nu/1999:1229#K3 i IL 3:3-16. Den som inte är obegränsat skatteskyldig är begränsat skatteskyldig (se 3:17 1p IL). 3:18 IL talar om innebörden av den begränsade skatteskyldigheten. Bl.a. beskattas man i inkomstslaget kapital för löpande inkomster av en privatbostadsrätt i Sverige och för kapitalvinst på en privatbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige. För avyttring av aktierna (om det rör sig om andelar i svenska aktiebolag) kan man behöva skatta enligt 3:19 IL om man vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Detta torde inte gälla Er släkting om han uteslutande har bott utomlands i 10 år. Sammanfattningsvis: Att gåvomottagaren bor utomlands utesluter inte möjligheten för Sverige att beskatta dennes framtida reavinst. Vad som kan beskattas hos en begränsat skatteskyldig regleras uteslutande i 3:18-23 IL. Trots att Sverige kan beskatta i vissa fall innebär det dock inte att Er släkting behöver skatta dubbelt, dvs. både i Sverige och i sitt hemland. Dubbelbeskattningsavtal och andra bestämmelser reglerar detta. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo