FrågaSKATTERÄTTÖvrigt05/04/2007

Skattekonsekvenser vid uthyrning av del av villa

Vi har funderat på att köpa ett tvåfamiljshus nu till våren och där bor det nu en familj på övre plan. De betalar 4800 kr i månaden i hyra. Hur beskattas jag som husägare på den inkomsten?

Lawline svarar

Hej! Hyresinkomsten ska tas upp i inkomstslaget kapital hos den som äger villan enligt 42:1 1 st Inkomstskattelagen (IL). Hur avdrag får göras beror däremot på om villan kommer att anses vara en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet. Villan kommer att anses vara en privatbostadsfastighet under förutsättning att den anses som privatbostad enligt 2:13 IL. En villa som är inrättad till bostad åt två familjer är att anse som privatbostad om den till väsentlig del används eller är avsedd att användas som permanentbostad av ägaren enligt 2:8 IL. Med näringsfastighet avses en fastighet som inte är privatbostad enligt 2:14 IL. Frågan är alltså om ni kommer att använda en väsentlig del av villan som permanentbostad. Jag uppfattar det som att ni inte kommer att inneha någon annan bostad som permanentbostad än villan. Det talar mycket för att villan kommer att räknas som privatbostad (Rättsfall 2005-04-08). (Föreligger andra omständigheter kan villan anses vara en näringsfastighet och då gäller enligt huvudregeln att hyran ska tas upp som intäkt och utgifter för uthyrningen ska dras av som kostnader i inkomstslaget kapital enligt 42:1 1 och 2 st. IL.) Speciella regler gäller då villan anses vara privatbostad och således privatbostadsfastighet. Utgifterna för uthyrningen får inte kostnadsföras, utan istället ska ett schablonbelopp om 4000 kr/år dras av i inkomstslaget kapital enligt 42:30 1 och 2 st. IL. Ytterligare ett belopp som motsvarar 20 % av hyresintäkten ska dras av om villan är att räkna som privatbostadsfastighet enligt 42:31 1 st. IL. För att se lagrum tryck http://www.lagen.nu/1999:1229 . Hoppas att svaret är till någon hjälp! Mvh
Emma SchröderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”