FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 06/04/2007

Delgivning om uppsägning under pågående sjukskrivning.

Om arbetsbrist föreligger pga. av lönsamhetsproblem och den tillsvidareanställde är sjukskriven, måste man vänta tills personen är frisk för att delge honom/ henne beslutet eller kan man skicka bud med underskrift till hemadressen? Vad gäller?

Lawline svarar

Hej! Det finns ingenting i Lagen om anställningsskydd, vilken du finner http://www.lagen.nu/1982:80 , som säger att an arbetsgivare inte får säga upp en anställd under en sjukskrivning. Din fråga består som jag ser det av två delar. Den ena är om det är ok att säga upp en sjukskriven arbetstagare under en pågående sjukskrivning och den andre om det finna några specialbestämmelser som delgivningen I sådana fall. En uppsägning från arbetsgivarens sida måste alltid vara sakligt grundad enligt ovanstående lag, 7§. Detta innebär att arbetsgivaren inte får diskriminera den sjukskrivne på så sätt att arbetstagaren sägs upp på grund av sjukskrivningen eller andra personliga omständigheter. Dessutom finns en såkallad omplaceringsskyldighet före det att en uppsägning kan bli aktuell. Kort sagt kan en sjukskriven person bli uppsagd på samma sätt som en aktiv arbetstagare om uppsägningsgrunderna som sådana uppfyller kraven på sakliga skäl. Då det gäller uppsägningsbeskedet så är huvudregeln att detta skall lämnas till arbetstagaren personligen, endast om detta inte anses skäligt så är det ok att sända det i rekommenderat brev till hemadressen, allt enligt lagens 10§. Jag har letat I förarbeten och praxis för att se om frågan har uppkommit, men har inte lyckats hitta ett absolut svar på frågan. Då det inte uttryckligen står att det inte är ok att delge en sjukskriven person om uppsägning, och med hänvisning till att om så varit fallet uppsägningar skulle kunna dra ut flera år på tiden så skulle jag utifrån mina kunskaper säga att det är godtagbart. Med vänlig hälsning,
Ida ForssRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000