FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 18/04/2007

Provanställning i 12 månader

Får en arbetsgivare tvinga på en anställd två provanställningar i rad (dvs 12 månader) utan att någon tid gått mellan anställningarna?

Lawline svarar

Jag utgår i mitt svar från att något kollektivavtal inte gäller på din arbetsplats. Om så är fallet råder jag dig att ta kontakt med den fackliga representanten på din arbetsplats eftersom avvikelser från regleringen av provanställningar får göras genom kollektivavtal enligt LAS 2§ 3st, se http://lagen.nu/1982:80 . Förutsatt att inga avvikelser i kollektivavtal finns så kan din arbetsgivare inte påtvinga dig två provanställningar i rad. I LAS 6§ stadgas det nämligen att den maximala prövotiden är sex månader. Ty efter denna tid går din provanställning över till en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren senast innan prövotidens utgång meddelar motparten att de inte vill att anställningen skall fortsätta. Om du således arbetat i 12 månader på provanställning är du automatiskt tillsvidareanställd. Med vänlig hälsning,
Gabriel WestinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000