Ombildning när lägenhet är uthyrd i andra hand

2007-04-02 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Jag hyr ut min hyresrätt i andra hand. Vad händer om den ombildas till bostadrätt under tiden? Jag vill i så fall naturligtvis få rätt att köpa loss min lägenhet, kan min andrahandsuthyrning på något sätt påverka detta?
SVAR

Hej!Bestämmelser om ombildning till bostadsrätt finns bostadsrättslagen (1991:614), BRL och i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. Den senare lagen rör dock endast det administrativa förfarandet och är inte aktuell för denna fråga. Aktuella lagar finner Du på www.lagen.nu. För att någon ska kunna köpa sin lägenhet krävs det att den personen är medlem i bostadsrättsföreningen, 1 kap 3 § 1 st. BRL. Av 2 kap. 8 § BRL framgår att en hyresgäst i ett hus som är föremål för ombildning som huvudregel inte får vägras inträde i bostadsrättsföreningen. En andrahandshyresgäst har inga rättigheter att rösta för/emot en ombildning på föreningsstämma enligt 9 kap 19 § BRL och har inte heller i övrigt några rättsliga anspråk på att få förvärva en lägenhet i en fastighet som är föremål för ombildning. För att få rösta för en ombildning krävs dock att förstahandshyresgästen, Du i detta fall, är folkbokförd på adressen. Det är bostadsrättsföreningens styrelse som avgör vem som får gå med i föreningen och detta görs med ledning av föreningens stadgar och BRL. En anledning för styrelsena att vägra inträde i föreningen kan vara att hyresgästen misstänks vilja köpa lägenheten för att kort därefter sälja den vidare. Om lägenheten varit uthyrd under en lång period är det möjligt att styrelsen gör en sådan bedömning. Det kan också finnas en klausul i föreningens stadgar om hyresgäster som hyr ut sin lägenhet i andra hand vid ombildning, men det är inte alls säkert att så är fallet. Om det redan finns en bostadsrättsförening för Din fastighet rekommenderar jag Dig att be att få se på föreningens stadgar och eventuellt även höra efter hur de ser på andrahandsuthyrning.


Jag önskar Dig lycka till!Med vänlig hälsning

Lova Unge
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1256)
2021-12-01 Grannen tycker att vårt barn stör- vad gäller?
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97694)