FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 28/03/2007

Innebörd av ansvarig utgivare

Hej! Var innebär det att vara ansvarig utgivare för en tidning respektive en webbsida? Webbsidan har en chatfunktion, hur ansvarar jag för saker som blir publicerade på den? Måste jag ständigt gå in och rensa eller räcker det med någon gång per dag?

Lawline svarar

Som ansvarig utgivare av en tidning har du ett ansvar enligt Tryckfrihetslagen (TF) kap 8, 1 §. I denna paragraf stadgas att den som är anmäld som utgivare då skriften utgavs svarar för tryckfrihetsbrott. Om du står som ansvarig utgivare och du erhållit ett utgivningsbevis när tidningen utges så är du den som primärt ansvarar om ett tryckfrihetsbrott har begåtts. Det är ett ensamansvar och den som hålls ansvarig anses även ha haft vetskap om att innehållet i tidningen varit brottslig, oavsett om du faktiskt vet eller ej. Det är alltså den ansvarige utgivaren som måste kontrollera vad som publiceras i tidningen och kontollera så att detta inte är att anse som ett tryckfrihetsbrott. Tryckfrihetsbrotten finns angivna i 7 kap TF. Webbplatser kan omfattas av grundlagsskyddet i och med den s.k. databasregeln i Yttrandefrihetsgrundlagen kap 1. 9§. Du kan få grundlagsskydd för din webbsida genom att söka utgivningsbevis hos Radio och Tv-verket. Står du som utgivare för en grundlagskyddad webbsida är ditt ansvar begränsat till de yttrandefrihetsbrott som finns uppräknade i YGL 5 kap. 1§. Vad gäller webbsidan så beskriver du en chatfunktion. Det finns två typer av tjänster på en webbsida, den ena kallas omodererad tjänst dvs. att någon annan än den som driver webbsidan kan gå in och själv ändra på sidan, tex. en chat eller gästboksfunktion. En sådan tjänst omfattas inte av grundlagsskydd och du kan alltså inte erhålla utgivningsbevis för webbsidan. För att erhålla utgivningsbevis måste du kontrollera inläggen innan de blir tillgängliga för andra dvs. modererad tjänst. Detta förutsätter alltså att du alltid kontrollerar vad som skrivs innan det publiceras. Det du kan göra är dock att chatfunktionen öppnas i ett nytt fönster och att information utgår till användarna att de själva ansvarar för sina inlägg. På så sätt har du skiljt den omodererade chatfunktionen från den modererade webbsidan. Observera att detta endast gäller om du vill erhålla utgivningsbevis på webbsidan och således få den grundlagskyddad. Om du väljer att inte söka utgivningsbevis kan sidan omfattas av lagen om elektroniska anslagtavlor. Den som driver en sådan webbsida har vissa skyldigheter bl a en uppsiktskyldighet, en skyldighet att hindra spridning av brottsliga meddelanden och en informationsskyldighet.Detta innebär att du kontinuerligt måste kontrollera vad som skrivs i din chat och rensa ut otillbörliga meddelanden. Vill du ha mer information om detta råder jag dig att kontakta Radio och TV verket som kan hjälpa dig med praktiska frågor. Med vänlig hälsning
Josefin WerreRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”