FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/03/2007

Återbäring av förskott på arv

Min mor hade en hel del kapital för ca 1 år sedan. Nu tror jag att hon försöker göra mig arvslös helt och hållet genom att sänka bort alla pengarna på "dödsbädden" eller under förra året. Kan hon göra så? Hon avled nygligen och boupptecnkningen är ännu inte gord.

Lawline svarar

Hej! Bröstarvinge har enligt 7:1 Ärvdabalken (ÄB) rätt att få hälften av sin laglott. Hur stor laglotten är framgår av 2:1 ÄB, d.v.s. arvlåtarens barn skall ha lika rätt. Regler om förskott på arv finns i 6:e kapitlet ÄB. Enligt 6:1 ÄB skall det förskott en bröstarvinge har fått avräknas som förskott på arv, om det inte med hänsyn till omständigheterna måste antas att annat varit avsett. Har förskottet lämnats till annan arvtagare skall avräkning ske endast om detta har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett när egendomen gavs. Även av 7:2 ÄB framgår att bröstarvinge är skyldig att avräkna förskott på arv på sin laglott. De mest relevanta lagrummen för din del är 7:3-4 ÄB. Av dessa lagrum framgår det att en bröstarvinge för utfående av sin laglott kan påkalla att egendom som har bortgivits under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att jämställa med ett testamente, vilket den bl.a. är om gåvan ges när givaren väntar döden inom en jämförelsevis kort tid, skall återbäras eller att ersättning skall utgivas för dess värde. Vid beräkning av laglotten skall värdet av den bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen. Återbärande kan inte begäras om särskilda skäl talar emot det. Talan om återbärning måste väckas inom ett år från det att bouppteckning efter arvlåtaren avslutades. När denna tid har gått ut har möjligheten att åberopa denna rätt gått förlorad. Är en gåva vid dödsfallet inte fullbordad får den inte göras gällande om den skulle medföra intrång i en bröstarvinges laglott om inte särskilda skäl finns för detta. Ärvdabalken kan du läsa http://www.lagen.nu/1958:637. Med vänliga hälsningar
Sara OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000