FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 28/03/2007

Konkurrerande verksamhet

Hej! Jag är arbetsgivare. En av mina anställda har startat ett företag med konkurrerande verksamhet. Han har även tagit min största kund. Vi har skrivit ett enkelt anställningsavtal som inte innehåller någonting om konkurrerande verksamhet. Finns det någon möjlighet hindra honom? Eller måste jag bara acceptera det. MVH: Företagare

Lawline svarar

Hej, Lojalitetsplikten följer av anställningen och behöver inte behöver regleras specifikt. Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Detta betyder att arbetstagaren bör avhålla sig från att under sin anställning samtidigt bedriva konkurrerande verksamhet. I alla fall om det är ägnat att tillfoga dig, arbetsgivaren, mer påtaglig skada eller annars anses illojalt. Detta kräver en helhetsbedömning. Grövre lojalitetsbrott kan vara grund för uppsägning eller avsked. Vid avsked behöver du inte iakttaga någon uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd 18 § se http://www.lagen.nu/1982:80 . Ett skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen 1 kap 1 § se http://www.lagen.nu/1972:207 kan möjligen också bli aktuellt. Jag råder dig att kontakta din arbetsgivarorganisation eller liknande för närmare hjälp att gå vidare rättsligt. Med vänlig hälsning
Anna Wigren ErikssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?