Sambor utan gemensam folkbokföringsadress

Hej Scenario: två personer har delat en bostadsrätt och separerar. Ena parten har aldrig varit folkbokförd i lägenheten, kan denne då åkalla sambolagen? Eller omfattar sambolagen bara de par som varit folkbokförda tillsammans?? (det handlar i detta fallet om att ena parten försöker lura till sig så mycket pengar som möjligt)

Lawline svarar

Hej,

I första pragrafen sambolagen står skrivet: Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. En gemensam folkbokförningsadress är alltså inte nödvändig om ni de facto bott tillsammans.
I tredje pragrafen ovan nämnda lag är bostaden samboegendom om den anskaffats för gemensam användning. Femte paragrafen specificerar begreppet bostad som fast egendom som ni nyttjar som gemensamt hem eller huvudsakligen för detta ändamål.
Om rekvisiten är uppfyllda, om ni förvärvat bostadsrätten i syfte att det skall vara ett gemensamt hem och den nyttjas som detta så skall den bli föremål för bodelning.

Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376

Ivar NäslundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning