Hund i bil

Hej!

Jag undrar vad lagen säger om att ha hunden i bilen under arbetsdagen. Finns det någon dispens att söka eller några särskilda skäl att att få ha den i bilen?

Lawline svarar

Enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur 36 § får inte hundar förvaras permanent i ett transportmedel och får inte heller lämnas utan tillsyn i fordon då temperaturen i lastutrymmet kan befaras överstiga +25°C eller understiga -5°C. Vid transport ska hunden rastas och erbjudas vatten minst var sjätte timme och utfodras med högst 24 timmars intervall.Djurskyddsmyndigheten uppmanar vidare att aldrig använda bilen som förvaringsutrymme åt hunden, då temperaturen i bilen kan stiga mycket snabbt, även om bilen står i skuggan och en glipa i fönstret har lämnats för ventilation.I brottsbalken 16 kap 13 § (se http://www.lagen.nu/1962:700 ) finns ett stadgande om att det är brottsligt med djurplågeri. I detta ingår allt som gör att hunden utsätts för lidande, utom i de fall då det är fråga om tillståndsgivna djurförsök. I rättsfallet RH 1984:80 dömdes en hundägare för djurplågeri efter att ha lämnat hunden i bilen i två timmar, med vattenskål och fönsterrutor något nedvevade, under en solig dag. Trots försiktighetsåtgärder hade temperaturen i bilen blivit så hög att det var fara för hundens liv.Oavsett dina skäl till att ha hunden i bilen är det alltså hur hunden mår i bilen som avgör om det är tillåtet eller inte. Att låta hunden vara i bilen länge kan också strida mot djurskyddslagens 3 § som stadgar att djur skall ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Förvaringsutrymmen för djur skall ge djuren

tillräckligt utrymme och skydd samt hållas rena samt 4 § som stadgar att djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Johanna CarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo