FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 21/02/2007

Förlängning av provanställning

Hej, kan en arbetsgivare förlänga en provanställning utöver 6 månader om han/hon anser att hon inte fått en tillräckligt bra uppfattning om personen? När måste detta meddelas i så fall? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej! Enligt 6 § lagen om anställningsskydd (LAS) får provanställning på högst sex månader avtalas om. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. 6 § är dock dispositiv och får avtalas bort genom kollektivavtal (2 § 3 stycket LAS) och man kan t.ex. avtala om en längre prövotid (dock ej kortare). Är företaget ej bundet av kollektivavtal gäller dock lagen om anställningsskydd. En arbetsgivare får då inte förlänga en provanställning utöver de sex månaderna. Läs hela LAS http://lagen.nu/1982:80 Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000