Beräkning av ränta enligt 6§ Räntelagen

2007-02-23 i Ränta
FRÅGA
Hej!Hur räknar man?Efter domslutet en person är skyldig mig att betala 11649 kr och ränta enlig § 6 räntelagen från den 19 11 2004. Snälla kan ni räkna upp och förklara på lätt sätt?Tack för hjälpen
SVAR

Hej!Detta finns att läsa i räntelagens 6 §: ”I fall som avses i 3 eller 4 § beräknas ränta för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg av åtta procentenheter”. (se här ) 3 § är den som talar om dröjsmålsränta.

Referensräntan fastställs för varje kalenderhalvår genom särskilt beslut av Riksbanken (RänteL 9§). Dessa beslut kan Ni se http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 på Riksbankens hemsida. För att räkna ut räntan i Ert fall får vi alltså göra en särskild beräkning för varje halvår sedan den 19/11 2004. För enkelhetens skull kommer jag att beräkna räntan på perioden 1/12 2004 – 28/2 2007. Ränta utgår inte på ränta när det gäller legal dröjsmålsränta. Därför kommer jag att räkna på summan 11 649 kr genomgående. Jag kommer beräkna räntan för varje kalenderhalvår för sig avrundat till närmaste heltal och sedan addera dem.2004-12-01 – 2004-12-31: (0.1 x 11 649)/12 = 97 kr

Om Ni ser på Riksbankens sida som jag hänvisade till ovan var referensräntan för perioden 2.0. Detta plus 8 procentenheter blir alltså 10 % och därför multiplicerade jag 11 649 med 0.1.

Anledningen till att jag delar på tolv är att räntan på 10 % beräknas per år och här rör det sig bara om en månad. Vid 6-månadersperioderna nedan kommer jag alltså dela med 2.2005-01-01 – 2005-06-31: (0.1 x 11 649 kr)/2 = 582 kr (Referensränta 2.0)2005-07-01 – 2005-12-31: (0.095 x 11 649 kr)/2 = 553 kr (Referensränta 1.5)2006-01-01 – 2006-06-31: (0.095 x 11 649 kr)/2 = 553 kr (Referensränta 1.5)2006-07-01 – 2006-12-31: (0.105 x 11 649 kr)/2 = 612 kr (Referensränta 2.5)2007-01-01 – 2007-02-28: ((0.11 x 11 649 kr)/12) x 2) = 214 kr (Referensränta 3.0)Totalt: 2611 kr

Observera att detta är ett ungefärligt värde eftersom jag ej har räknat från den 19/11 samt har avrundat vid varje delsteg. Jag har också räknat med att inga avbetalningar gjorts.På Lawline finns ett annat exempel på hur man förenklat kan räkna ut räntan. Se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=400Med vänlig hälsning,

Emelie Brorström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ränta (78)
2021-11-30 Hur mycket blir räntan på skadestånd för ofredande?
2021-11-30 Ränta på skadestånd
2021-10-02 Ränta på skadestånden i Instagrammålet?
2021-05-31 Hur beräknas ränta på skadestånd?

Alla besvarade frågor (97694)