Skyddslagen, invid?

I 10 § Lag om skydd för samhällsviktiga anl m.m. står det att den som "befinner sig invid ett skyddsobjekt/.../". Vad menas med "invid"? Är det jäms med väggen i stadsmiljö och 50 meter från ett objekt i öppet landskap?

Lawline svarar

Propositionen till nämnda lag ger ingen direkt vägledning om hur begreppet skall tolkas, det är då den allmänna betydelsen av ordet "invid" som man får hålla sig till. Jag håller med dig om att i stadsmiljö torde gränsen vara snävare än den skulle kunna vara i öppet landskap. Jag tror dock inte att det i praktiken är några problem då skyddsobjekten skall vara utmärkta. Ytterst är det naturligtvis domstolen i ett eventuellt ärende som gör den bedömningen, en bedömning som görs från fall till fall.

För fördjupning i skyddslagen kan hänvisas till:
Skyddslagen: kommentar till lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m., Stefan Ryding-Berg Proposition 1989/90:54 om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

Lawline Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo