FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 23/02/2007

Visstidsanställnings upphörande

Får man avbryta en visstidsantällning innan tiden gått ut?

Lawline svarar

Frågor som rör anställningsförhållanden regleras i LAS, se http://www.lagen.nu/1982:80# . Huvudregeln vid visstidsanställning är att den inte kan avslutas innan anställningstiden har gått ut, se http://www.lagen.nu/1982:80#P4 . Arbetsgivaren och arbetstagaren kan ha avtalat om att annat skall gälla, vilket innebär att anställningen kan upphöra innan anställningstiden gått ut. I två fall kan en visstidsanställning alltid upphöra innan anställningstiden gått ut, nämligen om det finns grund för avskedande eller frånträde. Har arbetsgivaren åsidosatt sina ålägganden gentemot arbetstagaren i väsentlig mån får anställningen frånträdas. Situationer då detta kan vara aktuellt är när arbetsgivaren inte betalar ut lön till den anställde eller då denne utsätts för grova trakasserier från arbetsgivaren. Har den anställde grovt åsidosatt sina åliggande gentemot arbetsgivaren finns grund för avskedande. Det skall röra sig om grova förseelser som påverkar den anställdes lämplighet att fortsätta inneha tjänsten. Även om grund för frånfälle eller avskedande inte finns kan anställningen upphöra om annat hade varit orimligt, exempelvis om arbetstagaren blir sjuk och inte kommer att kunna arbeta något under anställningstiden. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”