Ansvar för radiatorer i bostadsrätt

2007-02-19 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej, Vi har drabbats av en vattenskada i vår brf. Två radiatorer gick sönder i vår bostadsrätt. Detta skedde då vi var på jobbet varför skadan blev mycket omfattande. 3 bostadsrätter drabbades. Det är oklart varför dessa radiatorer gick sönder nu, men hantverkare har konstaterat att de rostat sönder inifrån. Vi har inte fått några indikationer på att dessa skulle gå i sönder. Jag undrar vem som bär ansvaret för radiatorerna i en brf? Det finns en HD dom som många hänvisar till, men då jag läser i denna uppfattar jag det som att bostadsrättsinnehavaren i detta fall varit "oaktsam". Vägled mig gärna i detta!
SVAR

Hej,I detta fallet blir Bostadsrättslagen aktuell, se här. 7 kap 12 § reglerar bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick. I första stycket anges huvudregeln att bostadsrättshavaren på egen bekostnad ska underhålla lägenheten, dvs. ett allmänt underhållsansvar. Det andra stycket anger att det är föreningen som, om de försett lägenheten med värmeledningarna, ansvarar för reparationer av dessa.Det tredje stycket är det juridiskt intressanta. Här medges ett undantag för skador som kan uppkomma genom ”vattenledningsskador”. Dessa ska ersättas av bostadsrättshavaren endast om de orsakats av vårdslöshet eller försummelse av denne eller någon i hans hushåll. Just betydelsen av detta stycke hänsköts till Högsta Domstolen för prövning av Södra Roslags tingsrätt den 21 okt 2005. Högsta Domstolens beslut kom så sent som den 27 dec 2006. HD fastslog att begreppet ”vattenledningsskada” i 7:12 st. 3 Bostadsrättslagen inte omfattade skador uppkomna genom läckage av vatten från ledningar och anordningar för värme, dvs. vattenburna radiatorer. Detta hade tidigare varit oklart eftersom vare sig betänkandet eller propositionen närmare definierat begreppet. Högsta Domstolens beslut har målnummer HD Ö 4023/05.Detta innebär att det inte finns något begränsat ansvar för vattenskador orsakade av radiatorer. Nästa fråga som uppkommer är om man trots allt kan undgå ansvar om man inte varit vårdslös eller oaktsam. I fallet ovan från Södra Roslags tingsrätt, med målnummer T 635-05, har denna fråga ställts på sin spets. Tyvärr är detta ännu inte avgjort men är ett fall du bör följa upp. Frågan i det fallet är om en vattenskada orsakad av en trasig luftningsnippel i radiatorn kan ge bostadsrättshavaren ett ansvar. Frågan är även om det fanns indikationer på läckage som kunde grunda ansvar för försummelse eller vårdslöshet. Fallet är således väldigt likt ditt problem. Vill du hålla dig uppdaterad på fallet är Södra Roslagens tingsrätts telefonnummer 08-666 38 00. Ange målnumret och be att de skickar dig domen när den är klar.Mvh

Mikael Ekdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1256)
2021-12-01 Grannen tycker att vårt barn stör- vad gäller?
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97693)