FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 10/10/2005

Ok med företag vid sidan av anställningen?

Vad gäller egentligen för företagande vid sidan av en anställning? Har jag rätt att bedriva egen verksamhet vid sidan av en deltidsanställning om den inte är konkurrerande, eller är det min arbetsgivare som bestämmer?

Lawline svarar

Vad gäller ditt företagande vid sidan av en anställning över huvud taget så har du i princip rätt att även bedriva konkurrerande verksamhet så länge du inte är illojal mot din arbetsgivare samt röjer några företagshemligheter eller drar nytta av dessa. Med andra ord så är det rent praktiskt sett svårt att bedriva någon konkurrerande verksamhet då det ofta enligt praxis klassas som illojalitet och därmed inte är förenligt med svensk lag. Dessutom innehåller många anställningsavtal, i synnerhet i mindre företag eller i kunskapsföretag, klausuler som reglerar just detta. Att bedriva verksamhet sidan av anställningen (deltid eller heltid) som inte är konkurrerande är alltså helt i linje med lagen.
Andreas TörnbladRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000