FrågaSKATTERÄTTÖvrigt22/11/2005

Lotteri/tävling och vinstskatt

Hej! Hur fungerar det med lotterilagen egentligen? Måste deltagarna göra en motprestation, exempelvis skriva en slogan? När ska vinstskatten betalas och av vem? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Man skiljer mellan lotterier och tävlingar. Huvudregeln är att ett arrangemang som avgörs av ett slumpmoment är ett lotteri. Utgörs arrangemanget av ett prestationsmoment är det en tävling. Mer ingående information finns att få på www.lotteriinsp.se alternativt www.konsumentverket.se Vinst i svenskt lotteri är ej skattepliktig enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Lotteriets anordnare skall dock betala lotteriskatt enligt lagen om lotteriskatt (1991:1482). Vinst i pristävling ses dock som lön och är därmed skattepliktig enligt inkomstskattelagen. Undantag finns dock för småvinster i annat än pengar och som inte hänförs till anställning eller uppdrag. Småvinsters värde får inte överstiga 1.200 kr. ( 0,03 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring 1962:381). Är det inte fråga om en småvinst skall vinnaren redovisa vinsten i självdeklarationen, och vinstutbetalaren skall lämna kontrolluppgift. När vinstskatten skall betalas beror på dess belopp. Understiger vinstskatten 20.000 kr. skall fyllnadsinbetalning ske före 2/5-2006, överstiger vinstskatten 20.000 kr skall fyllnadsinbetalning ske före 12/2-2006. Vinstskattens storlek bestäms genom att prissumman läggs ovanpå inkomstskattesumman. Överstiger inkomsten inte 313.000 kr. utgår vinstskatten endast i samma procentsats som kommunalskatten, d.v.s. cirka 30 procent. Överstigs 313.000 kr. utgörs vinstskatten av dels kommunalskatt, dels statligskatt, d.v.s. totalt cirka 50 procent. Mvh,
Lisa HallergrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo