FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 27/01/2007

Uppsägningstid av anställning

Uppsägningstid vid egen uppsägning? Anställd i +5år. Arbetsgivaren har kollektivavtal. I mitt anställningsavtal står det dock explicit: Uppsägningstid enligt "Lagen om Anställningsskydd". Jag tolkar det som att jag kan gå efter 1 månad och inte 2 som kollektivavtalet säger. Rätt eller fel?

Lawline svarar

Hej! Uppsägningstid regleras i 11 § LAS se http://lagen.nu/1982:80. Här klargörs att uppsägningstid både från arbetsgivare och arbetstagare är minst en månad. Dock kan arbetstagaren begära att den skall vara längre baserat på sin sammanlagda anställningstid i bolaget. Således kan Du baserat på detta sluta efter en månad. Här förefaller det dock som att Du har ett anställningsavtal som inte överensstämmer med kollektivavtalet. Det står inget i frågan om huruvida Du är bunden av något kollektivavtal. Av 27 § MBL se http://lagen.nu/1976:580 framgår att arbetsgivare och arbetstagare inte kan sluta egna överenskommelser som strider mot kollektivavtalet. Sådana överenskommelser är ogiltiga. Möjligen kan överenskommelser som är till den anställdes fördel godtas. Svaret på Din fråga är därmed inte självklart. Om Du inte är bunden av ett kollektivavtal torde Du kunna säga upp Dig med en månads uppsägningstid. Om Du är bunden av ett kollektivavtal ställer jag mig mer tvivlande till att Du kan kräva en månads uppsägningstid. Med vänlig hälsning, Henric Roth
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000