FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 27/01/2007

Upphörande av visstidsanställning

Hej! Har en arbetsgivare rätt att inte förlänga projektanställning på grund av att arbetstagaren blev psykiskt sjuk av sysslolösheten under vintern. Uppsägningen skedde per telefon från arbetsledare och med endast den motiveringen att arbetet \"nog inte var passande\" Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej! Jag tolkar din fråga som att projektanställning löpt ut och att arbetsgivaren därefter inte velat förlänga anställningen med ytterligare en projektanställning eller en tillsvidareanställning. Jag utgår vidare från att projektanställningen är en sådan visstidsanställning som nämns i 5 § Lagen om anställningsskydd, se http://www.lagen.nu/1982:80. Till att börja med kan sägas att en tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsäning vid anställningstidens utgång eller då arbetet är utfört. (4 § 2 st. LAS) Arbetsgivaren har, efter att en tidsbegränsad anställning har upphört, ingen skyldighet att återanställa arbetstagaren för viss tid eller tillsvidare. På detta området råder således avtalsfrihet. Om jag missuppfattat din fråga på något vis är du välkommen att höra av dig igen. Med vänliga hälsningar
Daniel WaermeRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”