FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 19/01/2007

Vem bestämmer om semester?

KAN ARBETSTAGAREN TA SEMESTER NÄR HAN/HON VILL

Lawline svarar

Hej! Som arbetstagare har man rätt till 25 dagar betald semester per år. Där räknar man inte in anslutande helgdagar om man normalt är ledig på en sådan dag. Det år som arbetstagaren anställs har denne rätt till fem betalda semesterdagar om anställningen började efter den 21 augusti. När det gäller själva förläggandet av semsterledigheten är det 10 § semesterlagen som reglerar saken, se http://lagen.nu/1977:480. Finns det ett kollektivavtal på arbetsplatsen bör det där vara reglerat i vilken mån arbetstagaren har medbestämmanderätt till förläggning av semester. Om det nu inte regleras i kollektivavtal och det rör semester mellan perioden juni och augusti, i vilken arbetstagaren har rätt till fyra veckors sammanhängande semester, är arbetsgivaren i första hand skyldig att samråda med den för arbetstagaren fackliga företrädaren om när inom denna period semestern skall förläggas. Om en sådan inte finns eller inte vill förhandla skall arbetsgivaren istället samråda om förläggandet av semestern med arbetstagaren. När det rör annan semsterledighet än sådan mellan perioden juni-augusti skall arbetsgivaren samråda med arbetstagaren, om någon förhandling med en eventuell facklig organisation inte ägt rum. Det som är viktigt att komma ihåg är dock att för det fall någon enighet inte kan nås om när semestern skall förläggas, bestämmer arbetsgivaren om inget annat tidigare har avtalats genom exempelvis kollektivavtal. Arbetstagaren kan altså inte själv bestämma när denne skall ha semester med mer än att denne skall ha fyra veckor sammanhängande mellan juni och augusti. Med vänlig hälsning,
Rasmus FahlénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”