Rätt att spela in samtalet mellan mig och chef?

2007-01-30 i Övrigt
FRÅGA
Har jag rätt att spela in samtalet mellan mig och min chef (hon säger en sak när vi har mötte med facket, annan sak när jag pratar med henne i telefon)
SVAR
Hej!

Ja, du har rätt att spela in ett samtal mellan dig och din chef utan att denne har vetskap om detta. Däremot är det viktigt att poängtera att man inte får spela in ett samtal som du inte själv deltager i. Detta framgår av 4 kap. 9a § brottsbalken, se http://www.lagen.nu/1962:700#K4 .

Ljudupptagningen omfattas däremot av Personuppgiftslagen. Detta betyder att det måste ske en avvägning mellan ditt intresse av att chefen säger olika saker till nackdel för dig (och att du vill spela in detta som bevis till facket) jämte chefens skydd mot sin personliga integritet. Förutsatt att du endast kommer använda inspelningen i ett eventuellt berättigat bevishänseende torde du få använda dig av inspelningen. Du måste dock göra en avvägning i Personuppgiftslagen. Jag rekommenderar att du inte använder inspelningen i något annat sammanhang.

Med vänliga hälsningar,

Peter Ahlström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97706)