FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt23/07/2015

2§ och 3§ LVU

Är det möjligt för socialtjänsten att ansöka om vård med stöd av LVU både paragraf 2 och 3 om den unge har ett pågående missbruk och motsätter sig stöd och hjälp samt att vårdnadshavarna motsätter sig stödinsatser? Eller är det endast paragraf 2 med anledning av barnets ålder 14 år? Frågan är väl egentligen om det går att använda sig av 3:an för en 14-åring?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är möjligt att omhänderta med stöd både i och 3§ LVU.

När det gäller 3§ LVU, så kan denna paragraf användas även om den unga i detta fall är under 15 år. Att inte vara 15 år innebär att man inte har uppnått straffbarhetsålder. Enligt 31§ LUL, lagen om unga lagöverträdare, så kan utredning om brott inledas om någon misstänkas för brott före denne uppnått 15 år, om inte särskilda skäl talar emot det. Dock måste denne ha begått ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år eller ett straffbelagt försök, en straffbar förberedelse eller en straffbelagd stämpling till sådant brott.

Socialnämnden ska underrättas direkt om någon under 15 år misstänks för ett brott där fängelse kan följa.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Linn Kanter PergamentRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”